[ultimate_spacer height="50" height_on_tabs="50" height_on_tabs_portrait="50" height_on_mob_landscape="50" height_on_mob="50"]

מנעולים לדלתות פלדה

[ultimate_spacer height="50" height_on_tabs="50" height_on_tabs_portrait="50" height_on_mob_landscape="50" height_on_mob="50"]

שדרוג דלתות פלדה ע"י הוספת מנעול עליון. מנעולים מיוחדים וייחודיים המחזקים משמעותית את דלת הפלדה ונותנת לה יתרון על דלתות אחרות. החלפת מנגנונים בדלתות פלדה. תיקון מנגנונים בדלתות פלדה. כוון דלתות והחלפת ידיות, פלטות וצירים. נציגים של מתקינים מקצועיים לדלתות פלדה אשר בטיפול אישי משלב הייעוץ המדידה וההתקנה יהיו אתכם עד קבלת המפתח. אנחנו במגע ישיר ללא נציגי מכירות, משווקים וכדומה.