[ultimate_spacer height="50" height_on_tabs="50" height_on_tabs_portrait="50" height_on_mob_landscape="50" height_on_mob="50"]

מפתחות מוגני שכפול

[ultimate_spacer height="50" height_on_tabs="50" height_on_tabs_portrait="50" height_on_mob_landscape="50" height_on_mob="50"]

מפתחות מוגני שיכפול של מיטב היצרנים. רמת בטחון גבוה ביותר . זמינות שכפול מפתחות אך ורק כנגד כרטיס. רמת הגנה של המנעולים מוגני השיכפול שאנו משווקים הם בתקנים המחמירים ביותר הקיימים בשוק העולמי. כל מנעול מבוקר שיכפול יוצא עם תעודה מזהה של המפתח ואך ורק באמצעותו ניתן לייצר מפתחות נוספים.

ניתן לייצר מערכות מאסטר מערכות זהים ברמות מורכבות ביותר. רמת הבטחון של שיכפול המפתח תבטיח שמירה מלאה על המערכת ועל כמות המפתחות של בעל המערכת.

המנעולים והצלינדרים קיימים בכל המידות, גם במנעולי תליה.