[ultimate_spacer height="50" height_on_tabs="50" height_on_tabs_portrait="50" height_on_mob_landscape="50" height_on_mob="50"]

שלטים לרכב ולבית

[ultimate_spacer height="50" height_on_tabs="50" height_on_tabs_portrait="50" height_on_mob_landscape="50" height_on_mob="50"]

שלטים לרכב לבית ולמחסומים. שיכפול שלטים לרכב כל הסוגים והדגמים. שלטי רכב בראש המפתח + מפתח מתקפל – מחירים מפתיעים. 3 אפשרות לשלטי מחסום ייחודיים הניתנים לשכפול רק ע"י בעל המערכת. מערכות שלטים למחסום הניתנים לשליטה שינוי וביטול ע"י בעל המערכות ללא צורך בשלט, יתרונות לשיטה זו , שלט שאבד או נמצא בידי בלתי מורשה, ניתן לביטול ללא צורך בשלט עצמו. מגוון האפשרויות והפתרונות הוא רחב ומגוון. נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.