התאמת מפתחות לרכב

[ultimate_spacer height="20" height_on_tabs="20" height_on_tabs_portrait="20" height_on_mob_landscape="20" height_on_mob="20"][ultimate_spacer height="20" height_on_tabs="20" height_on_tabs_portrait="20" height_on_mob_landscape="20" height_on_mob="20"]

אבדו מפתחות הרכב . לא נעים , אך לא נורא. אם תפנה לכתובת הנכונה, תתבצע ההתאמה בצורה נקייה ומקצועית. ללא פרוק מנעולים מיותרים. באפשרותינו לבצע התאמה לכל סוגי הרכבים עפ"י קוד יצרן. מה משמעות הדבר?

כל רכב ביום ייצורו מקבל קוד מפתחות אשר נשמר או ע"י הלקוח או ע"י מוסך השרות המרכזי של חברת הרכב.
היה ואיבדת את מפתחות הרכב, ניתן למנוע פרוק מנעולים לצורך התאמה ע"י הצגת בעלות על הרכב , מספר ת.ז ומסירת קוד היצרן של המפתחות,-  אנחנוב"מפתח לכל" כבר נדאג להתאמה.

במידה ואין ברשותך קוד יצרן ,תמיד נשמח לעזור ולכוון ,איך ומה עליך לעשות על מנת להשיגו.